Odstúpenie od zmluvy

Po zadaní svojej objednávky budete mať k dispozícii jej číslo, ktoré potvrdzuje, že Vaša objednávka bola prijatá na spracovanie.

Služby našej spoločnosti si môžete objednať cez našu webovú stranku www.movingservice.sk. Ihneď ako obdržíme platbu za vami objednané služby, začleníme vašu požiadavku do stavu realizácie.

V pracovný deň pred plánovaným dátumom prevzatia dostanete správu s potvrdením. Správa bude uvádzať, že sme objednali poskytovateľa kuriérskej služby v našom vlastnom mene a na Váš účet na realizovanie kuriérskych služieb.

Objednávka nemusí byť vo veľmi zriedkavých prípadoch potvrdená (napr. lokalita nie je prístupná, termín spadá na štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja,…).

Kým nedostanete upozornenie o tom, že sme objednali kuriérsku službu pre realizáciu Vašich objednávok, svoju objednávku môžete zrušiť alebo upraviť. Suma za nákup Vám bude vrátená podľa Vášho zvoleného spôsobu platby po odpočítaní administratívneho poplatku vo výške 15%.

Všetky následné zmeny budú mať za následok zrušenie objednávky bez vrátenia zaplatenej čiastky.