Cenník Prepravy Tovaru

Cenník Prepravy Tovaru

preprava na palete

Paleta

Fínsko                              396€

Česko                               100€

Taliansko                         349€ 

Slovensko                          80€

Estónsko                          289€ 

Nemecko                          289€

Rakúsko                           195€

Belgicko                           318€

Lotyšsko                          289€

Švédsko                           346€ 

Luxembursko                  318€

Španielsko                      440€

Dánsko                            250€

Portugalsko                    520€

preprava dodávkou

Celé auto

Fínsko                              1750€

Česko                                380€

Taliansko                         1300€ 

Slovensko                         300€

Estónsko                         1050€ 

Nemecko                           750€

Rakúsko                          2300€

Belgicko                          1300€

Lotyšsko                         1050€

Švédsko                          1450€ 

Luxembursko                   750€

Španielsko                      1857€

Dánsko                              950€

Portugalsko                    2150€